Obsługa floty samochodowej

 • prowadzenie negocjacji z dealerami samochodów osobowych i dostawczych w zakresie warunków umów sprzedaży i leasingu (oświadczenia Stron, zgłoszenia i wzajemne zawiadomienia mogą być składane drogą korespondencji elektronicznej),
 • negocjowanie umów sprzedaży i leasingu samochodów osobowych i dostawczych z ich dealerami (oświadczenia Stron, zgłoszenia i wzajemne zawiadomienia mogą być składane drogą korespondencji elektronicznej),
 • dokonywanie rejestracji zakupionych samochodów osobowych i dostawczych we właściwych urzędach miejskich (oświadczenia Stron, zgłoszenia i wzajemne zawiadomienia mogą być składane drogą korespondencji elektronicznej),
 • protokolarne przekazywanie samochodów osobowych do użytkowania konkretnym pracownikom i współpracownikom Klienta (oświadczenia Stron, zgłoszenia i wzajemne zawiadomienia mogą być składane drogą korespondencji elektronicznej),
 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z serwisem wszystkich pojazdów parku samochodowego Klienta, w tym bieżąca kontrola stanu technicznego tych pojazdów i dokonywanie badań technicznych w autoryzowanych punktach obsługi pojazdów (oświadczenia Stron, zgłoszenia i wzajemne zawiadomienia mogą być składane drogą korespondencji elektronicznej)
 • wykonywanie wszelkich czynności związanych utrzymaniem porządku wszystkich pojazdów parku samochodowego Klienta (oświadczenia Stron, zgłoszenia i wzajemne zawiadomienia mogą być składane drogą korespondencji elektronicznej),
 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z rozliczeniami pracowników w zakresie ponoszonych kosztów paliwa, w tym rozliczenia kart paliwowych (oświadczenia Stron, zgłoszenia i wzajemne zawiadomienia mogą być składane drogą korespondencji elektronicznej),
 • zamawianie i nabywanie kart paliwowych (oświadczenia Stron, zgłoszenia i wzajemne zawiadomienia mogą być składane drogą korespondencji elektronicznej),
 • zawieranie umów ubezpieczenia OC, AC i NW pojazdów parku samochodowego Klienta z ubezpieczycielem wskazanym przez Klienta (oświadczenia Stron, zgłoszenia i wzajemne zawiadomienia mogą być składane drogą korespondencji elektronicznej),
 • rozliczenie szkód powstałych w związku z ruchem pojazdów parku samochodowego Klienta z ubezpieczycielem, o którym mowa w punkcie 8 niniejszego ustępu (oświadczenia Stron, zgłoszenia i wzajemne zawiadomienia mogą być składane drogą korespondencji elektronicznej),
 • przygotowywanie pojazdów dla nowych pracowników i współpracowników Klienta (oświadczenia Stron, zgłoszenia i wzajemne zawiadomienia mogą być składane drogą korespondencji elektronicznej),
 • przygotowywanie pojazdów, wchodzących w skład parku samochodowego Klienta i do sprzedaży, w celu uzyskania jak najwyższej ceny (oświadczenia Stron, zgłoszenia i wzajemne zawiadomienia mogą być składane drogą korespondencji elektronicznej),
 • protokolarne odbieranie w imieniu Klienta pojazdów od pracowników i współpracowników zdających samochody i dokonywanie odbiorów tychże pojazdów ze wskazaniem wad i usterek powstałych w zdawanych pojazdach (oświadczenia Stron, zgłoszenia i wzajemne zawiadomienia mogą być składane drogą korespondencji elektronicznej),
 • przygotowywanie dokumentów księgowych na potrzeby działu księgowości, związanych z flotą samochodową Klienta, w tym również wszelkiego rodzaju tabele i zastawienia.

Skontaktuj się z nami!