Audyt

Na zlecenie Klienta kompleksowo zbadamy prawidłowość naliczeń wynagrodzeń oraz poprawność prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej. Audyt ma na celu ocenę właściwego wykonywania obowiązków ciążących na Pracodawcy, oraz wczesne wykrycie potencjalnych nieprawidłowości, ponadto po zakończeniu audytu wskażemy działania o charakterze naprawczym. Posiadamy odpowiednią wiedzę do wykonania audytu z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Audyt może zostać przeprowadzony w ramach jednorazowej usługi lub cyklicznie.

Skontaktuj się z nami!