Usługi dodatkowe

Obsługa kadrowo-płacowa kwartalna i roczna:

W ramach usługi przygotowujemy:

 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT11, PIT40, RMUA rocznych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS IWA,
 • korekty deklaracji płatnika zgodnie z zawiadomieniami z ZUS, 

Tworzenie, modyfikacja wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy

 • tworzenie na zlecenie Klienta regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, umów o odpowiedzialności materialnej ( indywidualne i zbiorowe), umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania umowy o pracę jak również po jej zakończeniu,
 • ocena oraz modyfikacja istniejących aktów wewnątrzzakładowych w celu dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa pracy.

Konsultacje, udział w kontrolach, raportowanie, archiwizacja dokumentów

 • konsultacje oraz pomoc we współpracy ze związkami zawodowymi,
 • czynny udział w kontrolach PIP, ZUS oraz reprezentacja pracodawcy w tym zakresie przed organami kontrolnymi,
 • sporządzanie raportów i zestawień dotyczących wynagrodzeń, czasu pracy  i innych na potrzeby Zarządu firmy,
 • archiwizacja dokumentów pracowniczych zgodnie z kodeksem pracy, ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Obcokrajowcy

 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania obcokrajowców na terenie RP na podstawie oświadczenia oraz na podstawie zezwolenie

Inne usługi

 • szkolenia  z zakresie BHP i PPOŻ
 • przygotowanie wniosków do ustalenia kapitału początkowego
 • obsługa ubezpieczeń grupowych pracowników

Skontaktuj się z nami!